Asmens duomenų saugumas

 

Jūsų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos „Asmens duomenų teisinės apsaugos“ įstatymo. www.kaunaslt.lt administratorius yra registruotas Asmens duomenų valdytojų  valstybės registre ir turi suteiktą duomenų valdytojo indentifikavimo kodą.

 

Norime Jus informuoti, kad www.kaunaslt.lt personalas nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas.

 

Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į pardavėja pateiktais kontaktais. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

Dėl duomenų tvarkymo kreiptis į www.kaunaslt.lt administratorių: Darbininkų skg. 4, Garliava, Kauno r. sav., Tel.: 8 605 60060, e-paštas: info@kaunaslt.lt